นักเรียนมัธยมต้น ท.3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ
5 ส.ค. 2560

ตัวแทนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2560
ณ ศูนย์พิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ