อนุบาล ท.3 เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
4 ส.ค. 2560

น้องๆ อนุบาล ท.3 เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
ซึ่งจัดโดย...สพป.นราธิวาส เขต 2
ณ อาคารเอนกประสงค์สวนรื่นอรุณ

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ