ท.3 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาหาร "Food Center"
3 ส.ค. 2560

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตานวิทยา) ร่วมการแสดงพิธีเปิดศูนย์อาหาร "Food Center" เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ