กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สุไหงโก-ลก ตรวจฟันน้องๆ อนุบาล 1-3
12 มิ.ย. 2560

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุ ให้แก่น้องอนุบาล 1-3

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ