ผอ. มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดคัดลายมือ แต่งคำขวัญ และเขียนเรียงความ เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
12 มิ.ย. 2560

ผอ.ยุทธนา วังเพ็ชร์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือ แต่งคำขวัญ และเขียนเรียงความ เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย นักศึกษาสังเกตการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ