รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ลงตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และโรคมือเท้าปาก
30 พ.ค. 2560

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ลงตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และโรคมือเท้าปาก

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
จนท.สาธารณสุขฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียน ท.3
18 ส.ค. 66
ครูและนักเรียนชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "กิจกรรมปาเต๊ะ บาติกดูงามตา"
16 ส.ค. 66
ข่าวอื่นๆ