รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ลงตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และโรคมือเท้าปาก
30 พ.ค. 2560

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ลงตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และโรคมือเท้าปาก

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ