จนท.สาธารณสุขและ รพ.สุไหงโก-ลก ให้คำแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่กับนักเรียน
29 พ.ค. 2560

เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ