ผู้อำนวยการ ท.3 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันปันจัตสีลัต
23 พ.ค. 2560

ผอ.มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันปันจัตสีลัต ชิงชนะเลิศ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ