นักเรียน ท.3 ได้รางวัลจากกิจกรรมวิ่ง "Pattani Mini Marathon 2017"
18 พ.ค. 2560

9 เมษายน 2560
เด็กหญิงฟาตีฮะห์ สุหลง นักเรียนชั้น ม.3 ได้ลำดับที่ 9 จากการเข้าร่วมกิจกรรม "Pattani Mini Marathon 2017" รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
28 พ.ค. 66
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 66
ข่าวอื่นๆ